• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0050165481PHHPRUYA SARDARFEMALE7SAMAR SARDAR 
  2 0050165746AAYBHADRA NASKARFEMALE67RAJEN BAYENBHADRA NASKAR
  3 0050167032SPHHALI HASHAN SHEKMALE29ARFAT SEKHCHAMINA SEKH
  4 1216115335RKSY-IASRAFUL SKMALE3HASIBUL SK**ALI HOSEN SEKH
  5 0050167037SPHHHACHIBUL SEKHMALE25ARFAT SEKHCHAMINA SEKH
  6 0050167035SPHHHAMIDA SEKHFEMALE19ALTAB MD.CHAMINA SEKH
  7 0050167036SPHHNAJIBUL SEKHMALE27ARFAT SEKHCHAMINA SEKH
  8 1203478489RKSY-IRUBAIYA SHEIKHFEMALE1ALI HOSEN SK**ALI HOSEN SEKH
  9 0050167034SPHHRUBINA SEKHFEMALE4ALI HOSEN SEKHCHAMINA SEKH
  10 2001941121RKSY-ISAJID SHEKMALE1ALIHASHAN SHEK**ALI HOSEN SEKH
  11 0050167033SPHHSAMINA SHEKFEMALE26ALI HASHAN SHEKCHAMINA SEKH
  12 0050167038SPHHSURIYAFEMALE2ALI HOSSAINCHAMINA SEKH
  13 0111310713SPHHAMIR ALI SARDARMALE8NUR ALAM SARDARNURALAM SARDAR
  14 0111310712SPHHNUR ALAM SARDARFEMALE30CHHOHARAB ALI SARDARNURALAM SARDAR
  15 0050167756SPHHSABANA SARDARFEMALE8NUR ALAM SARDARNURALAM SARDAR
  16 0050167755SPHHSAHANARA BIBI SARDARFEMALE27NUR ALAM SARDARNURALAM SARDAR
  17 0050167758SPHHSAKIL SARDARMALE5 NURALAM SARDAR
  18 0050167757SPHHSAMIM SARDARMALE6NUR ALAM SARDARNURALAM SARDAR
  19 1203478573RKSY-IAMIR HOSSAIN GAZIMALE8JOBED GAZI**JOBED GAGI
  20 0050167761PHHARBINA GAGIFEMALE4JOBED GAGIASMIRA GAGI
  21 0050167760PHHASMIRA GAGIFEMALE31JOBED GAZIASMIRA GAGI
  22 1203478572RKSY-IEASMINA KHATUNFEMALE11JOBED GAZI**JOBED GAGI
  23 0050167759PHHJOBED GAGIMALE37AMIRALI GAZIASMIRA GAGI
  24 0050167762PHHRAKESH ALI GAZIMALE1JOBED GAZIASMIRA GAGI
  25 0050167763PHHABDUL OHAB SARDARMALE30AHMMAD SARDARAYESHA SARDAR
  26 0050167766PHHAMANULLA SARDARFEMALE3ABDUL OHAB SARDARAYESHA SARDAR
  27 0050167765PHHARIF HOSAIN SARDARFEMALE7ABDUL OHAB SARDARAYESHA SARDAR
  28 0050167764PHHAYESA SARDARFEMALE26ABDUL OHAB SARDARAYESHA SARDAR
  29 0050167770SPHHMIR HOSSAIN GAZIMALE7NUR ISLAM GAZIMANOARA GAJI
  30 0050167768SPHHMONOWARA BIBI GAZIFEMALE22NUR ISLAM GAZIMANOARA GAJI
  31 0050167767SPHHNUR ISLAM GAZIMALE28ERSHAD ALI GAZIMANOARA GAJI
  32 0050167769SPHHNURBANU GAZIFEMALE11NURISLAM GAZIMANOARA GAJI
  33 1216369762RKSY-IAFRAN LASKARMALE2MANIRUL LASKAR**KHALEK LASKAR
  34 0050167772SPHHASURA LASKARFEMALE62MATHIRUDDIN SARDARASURA LASKAR
  35 0050167774SPHHKACHIMADDIN LASKARMALE20KHALEK LASKARASURA LASKAR
  36 0050167775SPHHKURCHHIYA LASKARFEMALE1KOCHIMODDIN LASKARASURA LASKAR
  37 0050167773SPHHMANIRUL LASKARMALE22KHALEK LASKARASURA LASKAR
  38 0050167777SPHHMUSIDA LASKARFEMALE19NACHIM SAIKHASURA LASKAR
  39 0050167776SPHHRAHENA LASKARFEMALE20JALLALUDDIN LASKARASURA LASKAR
  40 0050167778PHHNURUL ISLAM GAZIMALE38CHAMAD ALI GAZIRASHIDA GAZI
  41 0050167781PHHRAJIBUL ISLAM GAZIMALE8NURUL ISLAM GAZIRASHIDA GAZI
  42 0050167780PHHRAKIBUL ISLAM GAZIMALE19NURUL ISLAM GAZIRASHIDA GAZI
  43 0050167779PHHRASIDA GAZIFEMALE32NURUL ISLAM GAZIRASHIDA GAZI
  44 0050167786AAYAJINUR SARDARMALE6MUCHHARANI SARDARHALIMA SARDAR
  45 0050167785AAYHALIMA SARDARFEMALE62ABRAHIM SKHALIMA SARDAR
  46 0050167787AAYRAIHAN SARDARMALE4MUCHHARANI SARDARHALIMA SARDAR
  47 0050167791SPHHANAR ALI MANDALMALE19KAJAM ALI MANDALRASIDA BIBI
  48 0050167788SPHHKAJAM ALI MANDALMALE42SABUR ALI MANDALRASIDA BIBI
  49 0050167793SPHHKASMIRA MANDALFEMALE7KAJAM ALI MANDALRASIDA BIBI
  50 1216115391RKSY-INURAMIN MONDALMALE12ROUSHAN MONDAL**KAJAM ALI MANDAL
          
  12345678910...