• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0014982283PHHCHABI SAMANTAFEMALE52PELARAM DASCHABI SAMANTA
  2 0014982284PHHASHIT PARAMANIKMALE44SRISHTIDHAR PARAMANIKMANASHI PARAMANIK
  3 0014982287PHHCHANDIDAS PRAMANIKMALE72ASHIT PRAMANAIKMANASHI PARAMANIK
  4 0014982285PHHMANASHI PARAMANIKFEMALE37AKSHAY PARAMANIKMANASHI PARAMANIK
  5 0014982286PHHSOUMEN PARAMANIKMALE16ASHIT PARAMANIKMANASHI PARAMANIK
  6 0014982288SPHHBASUDEB BAURIMALE62SUNDAR BAURIKAJOL BAURI
  7 0014982289SPHHKAJOL BAURIFEMALE52BABULAL BAURIKAJOL BAURI
  8 0014982292SPHHMADHUMITA BAURIFEMALE0BRINDABAN BAURIKAJOL BAURI
  9 0014982291SPHHMANDIRA BAURIFEMALE22SANAJITKAJOL BAURI
  10 1225448452RKSY-IMOUMITA BAURIFEMALE5PAIRAG BAURI**BASUDEB BAURI
  11 0014982290SPHHPAIRAG BAURIMALE35BASUDEB BAURIKAJOL BAURI
  12 0014982295PHHDEBASISH JANAMALE16PARESH POLODAYKAJAL JANA
  13 0014982294PHHKAJAL JANAFEMALE32NETAI JANAKAJAL JANA
  14 0014982293PHHVAGGYADHAR JANAMALE37DULAL JANAKAJAL JANA
  15 0014982296SPHHMANASA PAKHIRAFEMALE60 MANASA PAKHIRA
  16 0014982297SPHHSWAPAN PAKHIRAMALE37JANAKI PAKHIRAMANASA PAKHIRA
  17 1207198072RKSY-IADITYA BAURIMALE1BHADU BAURI**SAMIRAN MALIK
  18 0014982299SPHHARATI MALIKFEMALE40SHYAM PORELARATI MALIK
  19 0016612688SPHHPAPIYA PAKREFEMALE15PRATAP PAKREDURGA PAKRE
  20 0110230872SPHHPARBATIRANJAN MALIKMALE21SAMIRAN MALIKARATI MALIK
  21 0014982300SPHHRAJU MALIKMALE13SAMIRAN MALIKARATI MALIK
  22 0014982298SPHHSAMIRAN MALIKMALE47ANIRUDHAYA MALIKARATI MALIK
  23 0014982302PHHPATHIK CHAKRABORTYMALE37ASHOK CHAKRABORTYSHUKLA CHAKRABORTY
  24 0014982305PHHRAKHI CHAKRABARTIFEMALE1PATHIK CHAKRABARTISHUKLA CHAKRABORTY
  25 0014982301PHHSHUKLA CHAKRABORTYFEMALE57BIKASH CHAKRABORTYSHUKLA CHAKRABORTY
  26 0014982303PHHSUMITA CHAKRABORTYFEMALE28PATHIK CHAKRABORTYSHUKLA CHAKRABORTY
  27 0014982307SPHHALAKA BAURIFEMALE44JGINDRA BAURILAXMI BAURI
  28 0014982306SPHHBHADU BAURIMALE52KALIPADA BAURILAXMI BAURI
  29 0014982311SPHHDIPTI BAURIFEMALE1SRIMANTA BAURILAXMI BAURI
  30 0014982308SPHHLAXMI BAURIFEMALE77RAM BAURILAXMI BAURI
  31 0014982309SPHHSHRIMANTA BAURIMALE20BHADU BAURILAXMI BAURI
  32 0014982310SPHHSRABANTI BAURIFEMALE21KARTICK MANALAXMI BAURI
  33 0014982314SPHHBASUDEB BAURIMALE27KALOSONA BAURIPADMA BAURI
  34 0014982312SPHHKALOSONA BAURIMALE75BISWANATH BAURIPADMA BAURI
  35 0014982313SPHHPADMA BAURIFEMALE56GUHA RAMBAURIPADMA BAURI
  36 1218899440RKSY-ISUSMITA BAURIFEMALE5BASUDEB BAURI**KALOSONA BAURI
  37 0014982317AAYARUP BAURIMALE22JAGANATH BAURIDURGA BAURI
  38 0014982316AAYBASANTI BAURI FEMALE14JOGANATH DHRADURGA BAURI
  39 0110230873AAYBASANTU BARUIFEMALE26JAGANNNANTHDURGA BAURI
  40 0110230874AAYBVASANTI NHAURIMALE26JAGANATH BHAURIDURGA BAURI
  41 0014982315AAYDURGA BAURIFEMALE54SHAMBHU BAURIDURGA BAURI
  42 1212107748AAYISHAN BAURIMALE3ARUP BAURI**DURGA BAURI
  43 0014982318AAYSHANKARI MAJIFEMALE47KHUDIRAM GAYENSHANKARI MAJI
  44 0014982321SPHHBISWAJIT SHABARMALE4GANESH SHABARSRABONI SARDAR
  45 0014982319SPHHGANESH SHABARMALE28SHIBUR SHABARSRABONI SARDAR
  46 0014982323SPHHRAMA SAVARFEMALE1GANESH SAVARSRABONI SARDAR
  47 0014982322SPHHSOMA SHABARFEMALE9GANESH SHABARSRABONI SARDAR
  48 0014982320SPHHSRABONI SARDARFEMALE25NULLSRABONI SARDAR
  49 0014982324AAYMANGALA SHABARIFEMALE37BASANT MARMANGALA SHABARI
  50 0014982327SPHHMAYNA SABARFEMALE30VOLANATH SABARMAYNA SABAR
          
  12345678910...