• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 34661516PHHANGIRA CHOWDHURYFEMALE17 BUDHAT CHOWDHURY
  2 34661515PHHCHAMPA CHOWDHURYFEMALE40SHUKESH CHOWDHURYBUDHAT CHOWDHURY
  3 34661512PHHGAYANATH CHOWDHURYMALE62 BUDHAT CHOWDHURY
  4 34661517PHHMUNNA CHOWDHURYMALE17SHUKESH CHOWDHURYBUDHAT CHOWDHURY
  5 34661518PHHPRAVAT CHOWDHURYMALE10SHUKESH CHOWDHURYBUDHAT CHOWDHURY
  6 34661519PHHRAJESH CHOWDHURYMALE7SHUKESH CHOWDHURYBUDHAT CHOWDHURY
  7 34661514PHHSUKESH CHOWDHURYMALE45GOYA CHOWDHURYBUDHAT CHOWDHURY
  8 34661528SPHHCHUMKI CHOWDHURYFEMALE12NAGEN CHOWDHURYSARATHI CHOWDHURY
  9 34661526SPHHNAGEN CHOWDHURYMALE37JAGADIS CHOWDHURYSARATHI CHOWDHURY
  10 34661529SPHHPINKY CHOWDHURYFEMALE9NAGEN CHOWDHURYSARATHI CHOWDHURY
  11 34661527SPHHSARATHI CHOWDHURYFEMALE32ROYBAHADUR SINGSARATHI CHOWDHURY
  12 34661531SPHHSRIITI CHAUDHRYMALE2NOGEN CHAUDHRYSARATHI CHOWDHURY
  13 34661530SPHHVARAT CHOWDHURYMALE4NAGEN CHOWDHURYSARATHI CHOWDHURY
  14 1216562916RKSY-IAMENUR BIBIFEMALE22SK NABUIL**SEKH SERAJUN
  15 34661537SPHHGUL JAHAN KHATUNMALE12 SAOJA BIBI
  16 1216562915RKSY-INABIUL SKMALE24SK SERAJUL**SEKH SERAJUN
  17 1216562917RKSY-IRUBI KHATUNFEMALE21SK DADEKUL**SEKH SERAJUN
  18 1216562918RKSY-ISAOJA BIBIFEMALE35SK SERAJUL**SEKH SERAJUN
  19 34661533SPHHSAOJA BIBIFEMALE29SEKH GIYASUDDINSAOJA BIBI
  20 34661536SPHHSEKH KAFERULFEMALE14SEKH SERAJUNSAOJA BIBI
  21 34661534SPHHSEKH NABIULMALE17SEKH SERAJUNSAOJA BIBI
  22 34661535SPHHSEKH SABIRULMALE18SEKH SERAJUNSAOJA BIBI
  23 34661538SPHHSEKH SATABULMALE7 SAOJA BIBI
  24 34661532SPHHSEKH SERAJUNMALE42LATE SEKH MUJJUSAOJA BIBI
  25 1216562919RKSY-ISK SABRULMALE25SK SERAJUL**SEKH SERAJUN
  26 1210524985RKSY-ISK SABULMALE13SK SARAJUL**SEKH SERAJUN
  27 1203436451RKSY-ISK SADEKULMALE18SEKH SERAJUL**SEKH SERAJUN
  28 0110051088SPHHSK SERAJULMALE42SK SUKKUSAOJA BIBI
  29 34661542SPHHNIMAI BASAKMALE33JEDU BASAKSANDHYA BASAK
  30 34661544SPHHSADHAN BASAKMALE13NIMAI BASAKSANDHYA BASAK
  31 34661545SPHHSAGAR BASAKMALE9NIMAI BASAKSANDHYA BASAK
  32 34661543SPHHSANDHYA BASAKFEMALE27BANNU BASKSANDHYA BASAK
  33 0536204927PHHALOK SAHAMALE25JYOTISH SAHASUCHITRA SAHA
  34 0536204928PHHBAPI SAHAMALE24JYOTISH SAHASUCHITRA SAHA
  35 0536204926PHHJYOTISH SAHAN/A65SHASHIBHUSHAN SAHASUCHITRA SAHA
  36 0536204929PHHSUCHITRA SAHAFEMALE52 SUCHITRA SAHA
  37 34661549SPHHDIMAN SARKARMALE2PRALAD SARKARZHARNA SARKAR
  38 34661547SPHHJHARNA SARKARFEMALE27PRAHLLAD SARKARZHARNA SARKAR
  39 34661546SPHHPRAHLAD SARKARMALE37RADHIKA SARKARZHARNA SARKAR
  40 34661548SPHHURVASHEE SARKARFEMALE5PRAHLLAD SARKARZHARNA SARKAR
  41 34661562PHHKAUSARI BIBIFEMALE25SEKH GAFFARKAUSARI BIBI
  42 34661565PHHRIDISHA PARVINFEMALE3SK ANSARULKAUSARI BIBI
  43 34661564PHHSAHANAJ PARVEENFEMALE6SEKH ANSARULKAUSARI BIBI
  44 34661561PHHSEKH ANSARULMALE30SEKH PANCHUKAUSARI BIBI
  45 34661563PHHSUBI ASMINFEMALE12SEKH ANSARULKAUSARI BIBI
  46 34661569SPHHAKASH KARMAKARMALE1RAMONI KARMAKARCHHOTAN KARMAKAR
  47 34661567SPHHCHHOTAN KARMAKARFEMALE27UNKNOWNCHHOTAN KARMAKAR
  48 34661568SPHHPAMPA KARMAKARFEMALE4RAMANI KARMAKRCHHOTAN KARMAKAR
  49 34661566SPHHRAMANI KARMAKRMALE40SUDHI KARMAKRCHHOTAN KARMAKAR
  50 34661573SPHHFULNARA KHATUNFEMALE18SEKH SAHERULMST JAMILA
          
  12345678910...