• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0039718552PHHKAJAL PALFEMALE39 KAJAL PAL
  2 0039718553PHHMUNMUN TAFEMALE17SAHEB TAKAJAL PAL
  3 0039718551PHHSUSHANTA PALMALE42 KAJAL PAL
  4 0039718555SPHHANA HAZRAFEMALE41KESHTA HAZRAANA HAZRA
  5 0039718554SPHHSADHAN HAZRAMALE44DULAL HAZRAANA HAZRA
  6 0531012174PHHJYOTSANA PALN/A48LT NABAGOPAL NANDIJYOTSANA PAL
  7 0531012173PHHMADHUSUDAN PALN/A58LT ANIL KUMAR PALJYOTSANA PAL
  8 0531012175PHHSHANTANU PALN/A22MADHUSUDAN PALJYOTSANA PAL
  9 0039718556SPHHKARTIK HAZRAMALE71BHAKTANATH HAZRAMANJU HAZRA
  10 0039718557SPHHMANJU HAZRAFEMALE62PANCHANAN HAZRAMANJU HAZRA
  11 0039718561SPHHSHASTHI HAZRAMALE17SWAPAN HAZRAMANJU HAZRA
  12 0039718559SPHHSHILA HAZRAFEMALE42GORACHAND HAZRAMANJU HAZRA
  13 0039718558SPHHSWAPAN HAZRAMALE47KARTIK HAZRAMANJU HAZRA
  14 0531012176PHHBAIDYA NATH KUNDUN/A59LTGOPI NATH KUNDUPRIYANKA KUNDU
  15 0531012177PHHCHANDA RANI KUNDUN/A48NIRANJAN PALPRIYANKA KUNDU
  16 0531012178PHHPIJUSH KUNDUN/A28BAIDYA NATH KUNDUPRIYANKA KUNDU
  17 1221441878RKSY-IPRIYAM KUNDUMALE3PIYUSH KUNDU**BAIDYA NATH KUNDU
  18 1203452844PHHPRIYANKA KUNDUFEMALE24PRASANTA KUNDUPRIYANKA KUNDU
  19 0531012179PHHABULHOSEN SEKHN/A58ARS ED SEKH**ABULHOSEN SEKH
  20 1222189127RKSY-IJAHIDA BIBIN/A27SYED ALI SEIKH**ABULHOSEN SEKH
  21 0531012181PHHMAFIJUL SEKHN/A30ABULHOSEN SEKH**ABULHOSEN SEKH
  22 1222189126RKSY-IRAQEEB SEKHN/A2SARIFUL SK**ABULHOSEN SEKH
  23 0531012180PHHSARIFUL SEKHN/A32ABULHOSEN SEKH**ABULHOSEN SEKH
  24 1203452845RKSY-ITBIBI SEKHFEMALE50KASEM MONDAL**ABULHOSEN SEKH
  25 1211864514RKSY-IARINDAM DASMALE4MILAN DAS**BIJAY KUMAR DAS
  26 0039718566SPHHBIJAY KUMAR DASMALE57LATE AMIT DASMADHU DAS
  27 1203452846RKSY-IDILIP DASMALE33BIJAY DAS**BIJAY KUMAR DAS
  28 0039718570SPHHMADHU DASFEMALE24JAHAB MAJHIMADHU DAS
  29 1203452847RKSY-IMILAN DASMALE27BIJAY DAS**BIJAY KUMAR DAS
  30 0039718573SPHHNABAMITA DASFEMALE3DILIP DASMADHU DAS
  31 1211864513RKSY-IPADMA RANI DASFEMALE54HABU MONDAL**BIJAY KUMAR DAS
  32 0039718571SPHHPUJA DASFEMALE7DILIP DASMADHU DAS
  33 33904502SPHHRIYA MAJHIFEMALE22MANIK MAJHI**BIJAY KUMAR DAS
  34 0039718572SPHHTUJA DASFEMALE4DILIP DASMADHU DAS
  35 0039718576SPHHBABUSONA DALUIMALE25BIPAD DALUIKABITA DALUI
  36 0039718574SPHHBIPAD DALUIMALE46MANIK DALUIKABITA DALUI
  37 0039718577SPHHDEBU DALUIMALE18BIPADTARAN VDALUIKABITA DALUI
  38 0039718575SPHHKABITA DALUIFEMALE38LARTE HARU HATKABITA DALUI
  39 0039718580PHHAMITESH SAHAMALE10ASHOK SAHASHOVA SAHA
  40 0039718581PHHANKITA SAHAFEMALE12ASHOK SAHASHOVA SAHA
  41 0039718578PHHASHOK SAHAMALE37SATICHARAN SAHASHOVA SAHA
  42 0039718579PHHMITA SAHAFEMALE32 SHOVA SAHA
  43 0039718582PHHSHOVA SAHAFEMALE57 SHOVA SAHA
  44 0039718585SPHHALAUDDIN SKMALE17JAMEYAL BIBIMARIYA BIBI
  45 1203452848RKSY-IJAMIYAL SEKHMALE57BASED SEKH**MARIYA BIBI
  46 0039718586SPHHMAHIMA KHATOONFEMALE13JAMEYAL BIBIMARIYA BIBI
  47 0039718584SPHHMARIYA BIBIFEMALE37JAMET ALI SKMARIYA BIBI
  48 0039718587SPHHSUMRANA KHATOONFEMALE7JAMEYAL BIBIMARIYA BIBI
  49 0039718590SPHHBABU SANTRAMALE19 SITA SANTRA
  50 0039718592SPHHBHOLANATH SANTRAMALE17MANUN SANTRASITA SANTRA
          
  12345678910...