• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0050179898SPHHNIMAI SHIKARIMALE75 SABITA SHIKARI
  2 0050180329SPHHABDUL HOSEN LASKARMALE16IJUL LASKARRAHINA LASKAR
  3 0050180327SPHHAILA LASKARFEMALE46AJAZ MOLLYARAHINA LASKAR
  4 0111311581SPHHAJMIRA LASKARFEMALE22AJIJUL LASKARRAHINA LASKAR
  5 0111311582SPHHAMINA LASKARFEMALE1AMIR HOSEN LASKARRAHINA LASKAR
  6 0050180328SPHHAMIR HOSEN LASKARMALE21AJIJUL LASKARRAHINA LASKAR
  7 0111311583SPHHAMIR HOSEN LASKARMALE21IJULRAHINA LASKAR
  8 0050180326SPHHIJUL LASKARMALE49HAMID LASKARRAHINA LASKAR
  9 0111311584SPHHSALIMA LASKARFEMALE24AMIR HOSEN LASKARRAHINA LASKAR
  10 0054478055SPHHSELIMA LASKARFEMALE12AMIR HOSEN LASKARNURZAHAN MOLLA
  11 0050180351SPHHJAMAL LASKARMALE20YASIN LASKARSAHIDA LASKAR
  12 0111311586SPHHMIZANUR LASKARMALE21IYASIN LASKARSAHIDA LASKAR
  13 0050180347SPHHSAIDA LASKARFEMALE14YASIN LASKARSAHIDA LASKAR
  14 1211718454RKSY-ISERINA LASKARFEMALE21YASIN**IYASCHIN LASKAR
  15 1216370134RKSY-ITAJIM LASKARMALE1MIJANUR LASKAR**IYASCHIN LASKAR
  16 2000767974SPHHTAJIM LASKARMALE1MIJANUR LASKAR**IYASCHIN LASKAR
  17 1216370133RKSY-ITAMIM LASKARMALE1MIJANUR LASKAR**IYASCHIN LASKAR
  18 2000767973SPHHTAMIM LASKARMALE3MIJANUR LASKAR**IYASCHIN LASKAR
  19 0051279135SPHHTANJILA SARDERFEMALE12GAFFAR SARDERCHOHORA SARDER
  20 0050180346SPHHYASIN LASKARMALE24MAHAMMAD LASKARSAHIDA LASKAR
  21 0111311587SPHHZESMINA LASKARFEMALE24YASIN LASKARSAHIDA LASKAR
  22 2000431780PHHHABIBUL MOLLAMALE3RAFIKUL **RFIKUL MOLLA
  23 0050180354PHHMAHERUN MOLLAMALE11RABIKUL MOLLAMINARA BIBI
  24 0050180353PHHMINARA MOLLAFEMALE34RABIKUL MOLLLAMINARA BIBI
  25 0050180352PHHRABIKUL MOLLAMALE32KUDDUS MOLLAMINARA BIBI
  26 0050180355PHHRUBAIYA MOLLAFEMALE2RABIKUL MOLLAMINARA BIBI
  27 0050180356PHHRUBINA MOLLAFEMALE1RAFIKUL MOLLAMINARA BIBI
  28 0050180361SPHHANOWARA DHALIMALE52PALAN DHALICHALEHAR DHALI
  29 0053234717SPHHFARIDA SHEKHFEMALE34CHUNNAT SHEIKHRAHIMA SHEKH
  30 0111311588SPHHHARAN DHALIMALE22PALAN DHALICHALEHAR DHALI
  31 1218539400RKSY-ISUMAIYA DHALIFEMALE4HARAN DHALI**ANWARA DHALI
  32 1218539401RKSY-ISURAIYA DHALIFEMALE1HARAN DHALI**ANWARA DHALI
  33 0050180365PHHEJUANA SARDARFEMALE1RAFIKUL SARDARHAFIJA SARDAR
  34 0050180364PHHHAFIJA SARDARFEMALE24ARMAN POILANHAFIJA SARDAR
  35 0050180363PHHRAFIKKUL SARDARMALE26SUKIYA SARDARHAFIJA SARDAR
  36 1203479888PHHRIJUYANA SARDARFEMALE5RAFIKUL SARDARHAFIJA SARDAR
  37 1203479889PHHSAHID SARDERMALE4RAFIKULHAFIJA SARDAR
  38 1224132884RKSY-IABDUL ALIM SEKHMALE6RAJJAK ALI SEKH**KAOCHAR SEKH
  39 1224132882RKSY-IAJIJUL SEKHMALE2NASIM ALI SEKH**KAOCHAR SEKH
  40 0050180372PHHHABIBUR SEKHMALE18KAOCHHAR SEKHNEKJAN SEKH
  41 0050180366PHHKAOCHHAR SEKHMALE39 ABURALI SEKHNEKJAN SEKH
  42 1224132885RKSY-IMIRAJ SEKHMALE2RAJJAK ALI SEKH**KAOCHAR SEKH
  43 1203479892PHHNACHIM SEKHMALE22KAOCHAR SEKHNEKJAN SEKH
  44 1212450765RKSY-INASIM SEKHMALE25KALU**KAOCHAR SEKH
  45 1203479891PHHNEKJAN SEKHFEMALE41KAOCHAR SEKHNEKJAN SEKH
  46 1212450764RKSY-INEKJAN SEKHMALE46KALU**KAOCHAR SEKH
  47 0050180368PHHRAJJAK SEKHMALE27KAOCHHAR SEKHNEKJAN SEKH
  48 0050180371PHHRAKIBUL SEKHMALE13KAOCHHAR SEKHNEKJAN SEKH
  49 0051122605PHHSAJINA LASKARFEMALE12ARJED LASKARMOMENA LASKAR
  50 0050180369PHHSARVANU SEKHFEMALE17KAOCHAR SEKHNEKJAN SEKH
          
  12345678910...