• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0019656987PHHMANIK SAUMALE4TAPAN SAHUSHAMALI SAU
  2 0019656986PHHSAMPA SAUFEMALE21PURNO KARANSHAMALI SAU
  3 0019656988PHHSHAMALI SAUFEMALE47PROTAP CHANDRA MANDALSHAMALI SAU
  4 1206062043RKSY-ISOUMADIP SHAWFEMALE1TAPAN KUMAR SHAW**TAPAN KUMAR SAHU
  5 0019656985PHHTAPAN KUMAR SAHUMALE27ANANTO SAHUSHAMALI SAU
  6 0019656991SPHHASTAMI DHARAFEMALE14MOHAN LAL DHARARADHARANI DHARA
  7 0019656992SPHHMAMATA DHARAFEMALE10MOHAN LAL DHARARADHARANI DHARA
  8 0019656989SPHHMOHAN LAL DHARAMALE48JATINDRA NATH DHARARADHARANI DHARA
  9 0019656990SPHHRADHARANI DHARAFEMALE38JAGANNATH JANARADHARANI DHARA
  10 0019656998PHHDEBORAJ DINDAMALE4SUKDEB DINDASAROMA DINDA
  11 0019656995PHHMITA DINDAFEMALE29NIRMAL MITYSAROMA DINDA
  12 0019656997PHHPAROMITA DINDAFEMALE8SUKDEB DINDASAROMA DINDA
  13 0019656993PHHSAROMA DINDAFEMALE58GUNODHAR DALOPATISAROMA DINDA
  14 0019656994PHHSUKDEB DINDAMALE30BINODHBIHARI DINDASAROMA DINDA
  15 0019657001PHHKARUNA BERAFEMALE19SANATAN BERAMANGOLA BERA
  16 0019657000PHHMANGOLA BERAFEMALE38KALIPADA MAITYMANGOLA BERA
  17 0019656999PHHSANATAN BERAMALE40ANIL KUMAR BERAMANGOLA BERA
  18 0111015291PHHSANTANU BERAMALE20SANATAN BERAMANGOLA BERA
  19 0539897560PHHASHA MAITYMALE24RANAJIT JANA**GOPAL CHANDRA MAITY
  20 0539897559PHHGOPAL CHANDRA MAITYN/A33SADHAN CHANDRA MAITY**GOPAL CHANDRA MAITY
  21 1210175029PHHTITHI MAITYFEMALE2GOPAL MAITY**GOPAL CHANDRA MAITY
  22 0539897562PHHBISWARANJAN PRAMANIKMALE25RAMHARI PRAMANIK 
  23 0539897561PHHKALPANA PRAMANIKN/A58HANSADHAG BARIK 
  24 1203487040RKSY-IKRISHNENDU PRAMANIKMALE3BISWARANJAN 
  25 1203487039RKSY-ILIPIKA PRAMANIKFEMALE20ASIT 
  26 1212251728RKSY-ISAMAPIKA PRAMANIKFEMALE1BISWARANJAN 
  27 0019657008PHHARATI DOLOIFEMALE21GOPAL BHUIYABHABANI DOLOI
  28 0019657004PHHBHABANI DOLOIFEMALE42HARIPADA DASBHABANI DOLOI
  29 0019657003PHHJOYDEB DOLOIMALE49PRAFULLA DOLOIBHABANI DOLOI
  30 0019657005PHHKARTICK DOLOIMALE25JOYDEB DOLOIBHABANI DOLOI
  31 0019657009PHHKHUSI DOLAIFEMALE2KARTIK DOLAIBHABANI DOLOI
  32 0019657006PHHTULSI DOLOIFEMALE23DILIP MALLIKBHABANI DOLOI
  33 0019657011PHHALOK ACHARYAMALE37BHANU CHARAN ACHARYAPADMABATI ACHARYA
  34 0019657013PHHASTAMI ACHARYAFEMALE15ALOK ACHARYAPADMABATI ACHARYA
  35 0019657014PHHMAHADEB ACHARYAMALE11ALOK ACHARYAPADMABATI ACHARYA
  36 0019657012PHHPADMABATI ACHARYAFEMALE34SHASHANKA ACHARYAPADMABATI ACHARYA
  37 0019657018PHHAPURBA BALA ACHARYAFEMALE66HARIPADA ACHARYAAPURBA BALA ACHARYA
  38 0019657016PHHGOURI ACHARYAFEMALE40SUDARSHAN ACHARYAAPURBA BALA ACHARYA
  39 0019657017PHHMITHUN ACHARYAMALE20SAMAR ACHARYAAPURBA BALA ACHARYA
  40 0019657015PHHSAMAR ACHARYAMALE47ANJAN ACHARYAAPURBA BALA ACHARYA
  41 1203487042RKSY-IBISHNUPADA MAITYMALE63LATE BANABEHARI MAITY**BRAJA SUNDAR MAITY
  42 0019657019PHHBRAJA SUNDAR MAITYMALE21BISHNUPADA MAITYUMARANI MAITY
  43 0111015292PHHMALINA SEN MAITYFEMALE19DILIP SENUMARANI MAITY
  44 1203487041RKSY-IPRITHWIRAJ MAITYMALE2BRAJA SUNDAR MAITY**BRAJA SUNDAR MAITY
  45 0111015293PHHUMARANI MAITYFEMALE48LAKHAN CHANDRA DEUMARANI MAITY
  46 0019657023PHHSAYANI DEYFEMALE2SWADESH DEYSUPRIYA DEY
  47 0019657022PHHSHREYA DEYFEMALE5SWADESH DEYSUPRIYA DEY
  48 0019657021PHHSUPRIYA DEYFEMALE25SHAMBHU CHARAN DASSUPRIYA DEY
  49 0019657020PHHSWADESH DEYMALE38RADHAGOBINDA DEYSUPRIYA DEY
  50 0019657025PHHGITA RAUTFEMALE38ARJUN RUDRAGITA RAUT
          
  12345678910...