• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 2001921776RKSY-IIADIDEV BOSEMALE1PRITAM BOSE**BAIDYANATH BOSE
  2 0111627030PHHAPARUPA PALFEMALE17GOPALMANORAMA PAUL
  3 0538008215RKSY-IIBAIDYANATH BOSEN/A61SANTOSH KUMAR BOSE**BAIDYANATH BOSE
  4 0538008217RKSY-IIPRITAM BOSEMALE31BAIDYANATH BOSE**BAIDYANATH BOSE
  5 0538008216RKSY-IISHIPRA BOSEFEMALE52SHRI ANIK BIKASH CHOWDHURY**BAIDYANATH BOSE
  6 0538008221PHHANANYA DEY SIKDERFEMALE19NIRMALDEY SIKDERGITA DEY SIKDER
  7 0538008222PHHANTARA DEY SIKDERFEMALE15NIRMAL DEY SIKDERGITA DEY SIKDER
  8 0538008223PHHGITA DEY SIKDERFEMALE86PURNACHANDRA BASUGITA DEY SIKDER
  9 0538008218PHHNIRMAL DEY SIKDERN/A48LATE NIKHIL CHANDRA DEY SIKDERGITA DEY SIKDER
  10 0538008220PHHRIYA DEY SIKDERFEMALE20NIRMAL DEY SIKDERGITA DEY SIKDER
  11 0538008219PHHSABITA DEY SIKDERFEMALE40NIRANJAN SARKARGITA DEY SIKDER
  12 0028808126SPHHBIMAL SAHAMALE40LATE RADHAKANTA SAHASABITA SAHA
  13 0028808128SPHHBISHAL SAHAMALE9BIMAL SAHASABITA SAHA
  14 0028808127SPHHSABITA SAHAFEMALE37BIMAL SAHASABITA SAHA
  15 0028808130SPHHPAMPA DEYFEMALE27SANTOSH SARKARPAMPA DEY
  16 0028808129SPHHPINTU DEYMALE32PANCHU GOPAL DEYPAMPA DEY
  17 0028808131SPHHPIYALA DEYFEMALE8PINTU DEYPAMPA DEY
  18 0028808132PHHKRISHNA LAL DASMALE57HARIPADA DASTULSI DAS
  19 0028808133PHHTULSI DASFEMALE52NEPAL CHANDRA SENTULSI DAS
  20 2001852364RKSY-IKANU BHATTACHARYAN/A61PARAMESWAR BHATTACHARYA 
  21 2001852365RKSY-IMANGALI BHATTACHARYFEMALE56DUKHAI DAS 
  22 1206060673RKSY-IIBANANI NANDIFEMALE20GAGAN KRISNA ROY**SANTOSH KUMAR NANDI
  23 0538008238RKSY-IIDEBASHISH NANDIMALE40SANTOSH KUMAR NANDI**SANTOSH KUMAR NANDI
  24 0538008239RKSY-IIDEBRAJ NANDIMALE9DEBASHISH NANDI**SANTOSH KUMAR NANDI
  25 0538008236RKSY-IISIMA NANDIFEMALE59CHANDRAKANTA PAL**SANTOSH KUMAR NANDI
  26 1206060674RKSY-IISUVRAJ NANDIMALE5DEBASISH NANDI**SANTOSH KUMAR NANDI
  27 0538008243RKSY-IIMUNMUN CHATTERJEEFEMALE32SHASHI SHEKHAR CHATTERJEE**SHASHI SHEKHAR CHATTERJEE
  28 0538008240RKSY-IISHASHI SHEKHAR CHATTERJEEN/A63GANGANARAYAN CHATTERJEE**SHASHI SHEKHAR CHATTERJEE
  29 0538008241RKSY-IISHIPRA CHATTERJEEFEMALE58JITENDRANATH CHAKRABORTY**SHASHI SHEKHAR CHATTERJEE
  30 0538008242RKSY-IISHUBHRANSHU CHATTERJEEMALE36SHASHI SHEKHAR CHATTERJEE**SHASHI SHEKHAR CHATTERJEE
  31 0028808148PHHMAMANI SARKARFEMALE40GOPAL NAGMAMANI SARKAR
  32 0028808147PHHPARITOSH SARKARMALE44UMESHCHANDRA SARKARMAMANI SARKAR
  33 0028808149PHHSUMAN SARKARFEMALE10PARITOSH SARKARMAMANI SARKAR
  34 0538008252RKSY-IIAJIT CHAKRABORTYMALE57LATE LALIT MOHAN CHAKRABORTY**ANADI CHAKRABORTY
  35 0538008247RKSY-IIANADI CHAKRABORTYN/A49NONIGOPAL CHAKRABORTY**ANADI CHAKRABORTY
  36 0538008248RKSY-IIANNA CHAKRABORTYFEMALE47NAREN CHAKRABORTY**ANADI CHAKRABORTY
  37 0538008249RKSY-IIDEBANJAN CHAKRABORTYMALE12ANADI CHAKRABORTY**ANADI CHAKRABORTY
  38 0538008250RKSY-IIDILIP CHAKRABORTYMALE39NONIGOPAL CHAKRABORTY**ANADI CHAKRABORTY
  39 0538008251RKSY-IINARAYAN CHAKRABORTYMALE57LATE LALIT MOHAN CHAKRABORTY**ANADI CHAKRABORTY
  40 0028808151PHHSHANTI DASFEMALE58JITENDRA DASSHANTI DAS
  41 0028808204SPHHMANIKA DASFEMALE32SWAPAN ROYMANIKA DAS
  42 0028808203SPHHPRABIR DASMALE40NITYANANDA DASMANIKA DAS
  43 0028808205SPHHPRATIM DASMALE5PRABIR DASMANIKA DAS
  44 0028808207SPHHMAMATA DASFEMALE29SATYA PALMAMATA DAS
  45 0028808206SPHHNARUGOPAL DASMALE33MANMOHAN DASMAMATA DAS
  46 0028808208SPHHRATUL DASMALE5NARUGOPAL DASMAMATA DAS
  47 1218053104RKSY-IRITWISH DASMALE5NARU DAS**NARUGOPAL DAS
  48 0538008276RKSY-IIPADMA DASN/A53LATE BINOD BEHARI DAS 
  49 0028808220SPHHAMIT KARMALE8KAMAL KARITU KAR
  50 0028808219SPHHCHAITALI KARFEMALE10KAMAL KARITU KAR
          
  12345678910...