• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0044676985AAYANITA SAHISFEMALE6KARAM SAHISURMILA SAHIS
  2 0044676981AAYKARAM SAHISMALE45SURENDRA SAHISURMILA SAHIS
  3 0044676983AAYSANTOSH SAHISMALE19KARAM SAHISURMILA SAHIS
  4 0044676984AAYSRIMATI SAHISFEMALE10 URMILA SAHIS
  5 0044676982AAYURMILA SAHISFEMALE37GOUR SAHISURMILA SAHIS
  6 0044677007SPHHBHUKHAL GARAIMALE11FANIBHUSHAN GARAISHITAL GARAI
  7 0044677004SPHHFANIBHUSHAN GARAIMALE41ARJEN GARAISHITAL GARAI
  8 0044677006SPHHGOUR GARAIMALE16FANIBHUSHAN GARAISHITAL GARAI
  9 1225366692RKSY-ISAMIR GORAINMALE1GOUR GORAIN**FANIBHUSHAN GARAI
  10 1211864687RKSY-ISANDIP GORAINMALE1GOUR GORAIN**FANIBHUSHAN GARAI
  11 0044677005SPHHSHITAL GARAIFEMALE40JALADHAR GARAISHITAL GARAI
  12 0044677011PHHBISHNU MAHATOMALE9DURGACHARAN MAHATORADHI MAHAT
  13 0044677010PHHDIPALI MAHATFEMALE13DURGACHARAN MAHATRADHI MAHAT
  14 0044677008PHHDURGACHARAN MAHATOMALE39MAKRU MAHATORADHI MAHAT
  15 0044677012PHHMANINDRA MAHATOMALE7DURGACHARAN MAHATORADHI MAHAT
  16 0044677009PHHRADHI MAHATOFEMALE34DURGACHARAN MAHATORADHI MAHAT
  17 0044677015SPHHDAKTAR HANSDAMALE7KALIPADA HANSDALAKSHMIMONI HANSDA
  18 0044677017SPHHHARIPADA HANSDAMALE3KALIPADA HANSDALAKSHMIMONI HANSDA
  19 0044677013SPHHKALIPADA HANSDAMALE32KARTIK HANSDALAKSHMIMONI HANSDA
  20 0044677014SPHHLAKSHMIMONI HANSDAFEMALE27TARNI KISKULAKSHMIMONI HANSDA
  21 0044677016SPHHPRATIMA HANSDAFEMALE5KALIPADA HANSDALAKSHMIMONI HANSDA
  22 0044677020SPHHBHABANI KUMARFEMALE11CHUTU KUMARPALANI KUMAR
  23 0044677018SPHHCHUTU KUMARMALE45KINU KUMARPALANI KUMAR
  24 0044677021SPHHMANJURA KUMARFEMALE7CHUTU KUMARPALANI KUMAR
  25 0044677019SPHHPALANI KUMARFEMALE45RUSAN KUMARPALANI KUMAR
  26 1211864688RKSY-ISUMITA KUMARFEMALE7CHHUTU KUMAR**CHUTU KUMAR
  27 0044677023SPHHKIRAN GANRAIFEMALE28LALU GANRAIKIRAN GANRAI
  28 0044677022SPHHNIRANJAN GANRAIMALE30PARIKHIT GANRAIKIRAN GANRAI
  29 0044677027SPHHPRASENJIT GANRAIMALE3NIRANJAN GANRAIKIRAN GANRAI
  30 0044677025SPHHRABI GANRAIMALE8NIRANJAN GANRAIKIRAN GANRAI
  31 0044677026SPHHSONALI GANRAIFEMALE6NIRANJAN GANRAIKIRAN GANRAI
  32 0044677024SPHHTAPAS GANRAIMALE9NIRANJAN GANRAIKIRAN GANRAI
  33 0044677028SPHHMRITUYANJAY MAHATOMALE14ANIL MAHATO 
  34 0044677030PHHBARUNI MAHATFEMALE43RANJIT MAHATBARUNI MAHAT
  35 0044677032PHHBISHNU MAHATMALE14RENGU MAHATBARUNI MAHAT
  36 0044677029PHHRENGHU MAHATOMALE43TAILU MAHATOBARUNI MAHAT
  37 0044677031PHHTAPAN MAHATMALE16RENGU MAHATBARUNI MAHAT
  38 0044677033SPHHAMULYA GARATHMALE52VIKHAN GARATHKUNTI GARATH
  39 1211704147RKSY-IBARSHA GARATMALE4KHEDAN GORAT**AMULYA GARATH
  40 0044677035SPHHKHEDAN GARATHMALE28AMULYA GARATHKUNTI GARATH
  41 0044677034SPHHKUNTI GARATHFEMALE49MADHU GARATHKUNTI GARATH
  42 2003260155RKSY-INIMAI GARAITMALE2KHEDAN GARAIT**AMULYA GARATH
  43 0044677036SPHHUTTRA GORATFEMALE19LADHAY GORATKUNTI GARATH
  44 0044677042PHHAMITA MAHATFEMALE10DURGACHARN MAHATCHANDAMANI MAHAT
  45 0044677044PHHANUKUL MAHATMALE39DAXIN MAHATCHANDAMANI MAHAT
  46 1215333565RKSY-IARATI MAHATOFEMALE35BAIDYANATH MAHATO**DAXIN MAHAT
  47 0044677040PHHBIJALA MAHATFEMALE32MAKUNDA MAHATCHANDAMANI MAHAT
  48 0044677038PHHCHANDAMANI MAHATFEMALE62MALAKU MAHATCHANDAMANI MAHAT
  49 0044677041PHHCHINIBAS MAHATMALE13DURGACHARN MAHATCHANDAMANI MAHAT
  50 0044677037PHHDAXIN MAHATMALE64PARAMESWAR MAHATCHANDAMANI MAHAT
          
  12345678910...