• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 32094341SPHHDILIP KAHARMALE44HABANI KAHAR**DILIP KAHAR
  2 32094343SPHHRIYA KAHERFEMALE3RAM**DILIP KAHAR
  3 32094712SPHHARJIYA BEGUMFEMALE28SK.NAOSAD ALIARJIYA BEGUM
  4 32094713SPHHJISAN KADERMALE5OYASIM KADERARJIYA BEGUM
  5 32094711SPHHOYASIM KADERMALE30GOPAL KADERARJIYA BEGUM
  6 32094714SPHHWEHASAN KADERMALE5OYASIM KADERARJIYA BEGUM
  7 32094746AAYSAJJAD HOSSAINMALE54KHDEM HOSSAINHASMA BEGUM
  8 32094749AAYSOHAIL HOSSAINMALE16SAJJAD HOSSAINHASMA BEGUM
  9 32094750AAYTANIA BEGUMFEMALE15SAJJAD HOSSAINHASMA BEGUM
  10 32094778PHHLAKHU HAZRAMALE65SATHA HAZRANAMITA HAZRA
  11 32094776PHHMANASA HAZRAFEMALE31SHRIRAM HAZRANAMITA HAZRA
  12 32094775PHHMANISH HAZRAMALE36LAKHU HAZRANAMITA HAZRA
  13 32094779PHHNAMITA HAZRAFEMALE56RAM HAZRANAMITA HAZRA
  14 32094777PHHPRABHU HAZRAMALE14MANISH HAZRANAMITA HAZRA
  15 32095036AAYMATA MARDIMALE42BHABAN MARDDI.TARAMANI MARDI
  16 32095037AAYTARAMANI MARDIFEMALE32KALO MURMUTARAMANI MARDI
  17 32101873SPHHARATI SAUFEMALE32NATHUNI SAUARATI SAU
  18 32101874SPHHBIJAY SAUMALE8SHAMBHU SAUARATI SAU
  19 1203507153RKSY-INEHA SHOWMALE4SAMBHU SHOW**SHAMBHU SAU
  20 32101872SPHHSHAMBHU SAUMALE37JADU SAUARATI SAU
  21 32101881SPHHBABAN DALUIMALE30SITARAM DALUIJOYASTNA DALUI
  22 32101880SPHHJOYASTNA DALUIFEMALE48SUDHIR DALUIJOYASTNA DALUI
  23 32101879SPHHSITARAM DALUIMALE57SRIPATI DALUIJOYASTNA DALUI
  24 32101996SPHHANKHILINA MUKHERJEEFEMALE13SUSHANTA MUKHERJEESUMITA MUKHERJEE
  25 32101995SPHHDEBLINA MUKHERJEEFEMALE18SUSHANTA MUKHERJEESUMITA MUKHERJEE
  26 32101994SPHHRUNI MUKHERJEEFEMALE48DILIP BANDAPADDHAYSUMITA MUKHERJEE
  27 32101997SPHHSUMITA MUKHERJEEFEMALE72PANCHANAN BANDAPADDHAYSUMITA MUKHERJEE
  28 32101993SPHHSUSHANTA MUKHERJEEMALE52DEBKUMAR MUKHERJEESUMITA MUKHERJEE
  29 32102119AAYBAPI HAZRAMALE30LALU HAZRA 
  30 32108724PHHRAKESH RAM HAZRAMALE34MANJURAM HAZRASANGADEBI HAZRA
  31 32108726PHHRIYA DEBI HAZRAFEMALE13RAKESH RAM HAZRASANGADEBI HAZRA
  32 32108729PHHRUPASI HARIFEMALE20RAM HAZRASANGADEBI HAZRA
  33 32108723PHHSANGADEBI HAZRAFEMALE58RUPLAL HAZRASANGADEBI HAZRA
  34 32108728PHHSIMA HAZRAFEMALE40MANJURAM HAZRASANGADEBI HAZRA
  35 32108727PHHSUMON HAZRAMALE10RAKESH RAM HAZRASANGADEBI HAZRA
  36 32108730PHHSURAJIT HARIMALE4BABU HARISANGADEBI HAZRA
  37 32108725PHHTARA DEBI HAZRAFEMALE28BIJYA HAZRASANGADEBI HAZRA
  38 32108735SPHHJIT SAUMALE7RAJESH SAURUMKI SAU
  39 32108732SPHHRAJESH SAUMALE35JADU SAURUMKI SAU
  40 32108734SPHHRIMPA SAUFEMALE9RAJESH SAURUMKI SAU
  41 32108733SPHHRUMKI SAUFEMALE26BARUN HAZRARUMKI SAU
  42 32108741AAYAPARNA SAHAFEMALE37TARAPADA SAHAAPARNA SAHA
  43 32108744AAYLOKNATH SAHAMALE7PRAKASH SAHAAPARNA SAHA
  44 32108742AAYPRAKASH SAHAMALE47ANANDA SAHAAPARNA SAHA
  45 32108743AAYSOMNATH SAHAMALE7PRAKASH SAHAAPARNA SAHA
  46 32108858SPHHMANJU MONDALMALE13GOUR MONDAL 
  47 32115736SPHHMITA ACHARYAFEMALE24AMBIKA CHATTERJEEMITA ACHARYA
  48 32115735SPHHRAJEN ACHARYAMALE41SANAT ACHARIYAMITA ACHARYA
  49 32115737SPHHSAPTAM ACHARYAMALE12RAJEN ACHARYAMITA ACHARYA
  50 32115738SPHHBADAL CH SADHUMALE74NIRANJAN SADHUSHANTI SADHU
          
  12345678910...