• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0600002116PHHPARESH CHANDRA SENN/A56UPENDRANATH SEN**PARESH CHANDRA SEN
  2 0600004621PHHJOGOMAYA MANDALFEMALE28KALIPADA MANDALJOGOMAYA MANDAL
  3 0062867341SPHHGOBINDA ROYMALE5KESHAB ROYKANIKA BARMAN ROY
  4 0062867339SPHHKANIKA BARMAN ROYFEMALE22HAREKRISHNA BARMANKANIKA BARMAN ROY
  5 0062867338SPHHKESHAB ROYMALE26NARAYAN ROYKANIKA BARMAN ROY
  6 0062867340SPHHMALLIKA ROYFEMALE12KESHAB ROYKANIKA BARMAN ROY
  7 0062875104SPHHJAGADISH ROY MALE25BIREN ROY MAMUNI ROY
  8 0062875105SPHHJAYDEBROY MALE20BIREN ROY MAMUNI ROY
  9 0062875103SPHHMAMUNI ROY FEMALE40PASHURAM ROY MAMUNI ROY
  10 1216378212RKSY-IMANAJIT ROYMALE3JAGADISH ROY**MAMUNI ROY
  11 0062875102SPHHNIRAL ROY MALE50LATE NEDA ROY MAMUNI ROY
  12 2000661249SPHHSOHINI ROYFEMALE2SHAMBHU ROY**KAMALA ROY
  13 2000661250SPHHSUBHAJIT ROYMALE5SHAMBHU ROY**KAMALA ROY
  14 0062937227PHHAMULYA BARMANMALE55UPENDRA NATH BARMANARTHI BARMAN
  15 0545348522PHHARPAN BARMANMALE1GOPAL BARMANARTHI BARMAN
  16 2001253461PHHARPAN BARMANMALE4GOPAL BARMAN**ARTHI BARMAN
  17 0062937228PHHARTHI BARMANFEMALE47BHARAT BARMANARTHI BARMAN
  18 0062937229PHHGOPAL BARMANMALE25AMULYA BARMANARTHI BARMAN
  19 0545348521PHHLALITA BARMANFEMALE29GOPAL BARMANARTHI BARMAN
  20 0062937230PHHRAMKRISHNA BARMANMALE21AMULYA BARMANARTHI BARMAN
  21 0062944488PHHALAK ROYMALE13BIMAL ROYASHTAMI ROY
  22 0062944485PHHASHTAMI ROYFEMALE39RAJKUMAR BARMANASHTAMI ROY
  23 0062944484PHHBIMAL ROYMALE42KALATU ROYASHTAMI ROY
  24 0062944486PHHNILIMA ROYFEMALE17BIMAL ROYASHTAMI ROY
  25 0062944487PHHPRATIMA ROYFEMALE15BIMAL ROYASHTAMI ROY
  26 0062944489PHHRANJAN ROYFEMALE11BIMAL ROYASHTAMI ROY
  27 0062945314PHHKRISHNADHAN ROYMALE25GOURSUNDAR ROYSORJYAMANI ROY
  28 0062945312PHHSRI GOUR SUNDAR ROY MALE68SRITAYRA ROY SORJYAMANI ROY
  29 0062945313PHHSURYAMANI ROYFEMALE63GOURSUNDAR ROYSORJYAMANI ROY
  30 0062945315PHH GOBARDHAN ROYMALE41GOUR SUNDAR ROY MALATI ROY
  31 0062945318PHHBISHNU ROYMALE14GOBARDHAN ROYMALATI ROY
  32 0062945316PHHMALATI ROY FEMALE38NAGEN ROY MALATI ROY
  33 0062945317PHHMAMPI ROY FEMALE16SRI GOBARDHAN ROY MALATI ROY
  34 0062945322PHHCHANDRA ROY MALE13DILIP ROY CHINU ROY
  35 0062945320PHHCHINU ROY FEMALE32RAJ CHANDRA BARMAN CHINU ROY
  36 0062945321PHHCHITTA ROY MALE17DILIP ROY CHINU ROY
  37 0062945319PHHDILIP ROY MALE38KAMINI ROY CHINU ROY
  38 0062945323PHHDINANATH ROY MALE11DILIP ROY CHINU ROY
  39 0205265549PHHBACHABALA ROYFEMALE54MADAN ROYBACHABALA ROY
  40 0205265550PHHDHANESH ROYMALE32SARAT ROYBACHABALA ROY
  41 1210908576RKSY-IMANOBI ROYFEMALE24BHABENDRA NATH ROY**BACHABALA ROY
  42 2003060469RKSY-IRAHUL ROYMALE6MANOBI ROY**BACHABALA ROY
  43 1210908577RKSY-IRAHUL ROYMALE2DHANESH CH ROY**BACHABALA ROY
  44 0205265548PHHSARAT ROYMALE58SUDHARU ROYBACHABALA ROY
  45 0205265552PHHSRIBAS ROYMALE20SARAT ROYBACHABALA ROY
  46 0205265551PHHSUBHASH ROYMALE24SARAT ROYBACHABALA ROY
  47 0062945326PHHJAYANTI ROY FEMALE3PRAMAD ROY MAMATA ROY
  48 0062945325PHHMAMATA ROY FEMALE19KHIRAD CHANDRA BARMAN MAMATA ROY
  49 0062945324PHHPRAMAD ROY MALE35SARAT CHANDRA ROY MAMATA ROY
  50 0062945327PHHSUSMITA ROYFEMALE1PRAMOD ROYMAMATA ROY
          
  12345678910...