• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0017447478PHHANNA PALFEMALE34TAPAN KUNDUBELA PAL
  2 0017447474PHHBELA PALFEMALE57BASUDEV PALBELA PAL
  3 0017447475PHHGAUTAM PALMALE27LT BASUDEV PALBELA PAL
  4 0017447477PHHPINTU PALMALE35LT BASUDEV PALBELA PAL
  5 0017447480PHHPRIYANKA PALFEMALE11PINTU PALBELA PAL
  6 0017447481PHHRIKTAM PALMALE2GOUTAM PALBELA PAL
  7 0017447476PHHRUMPA PALFEMALE19GAUTAM PALBELA PAL
  8 0017447479PHHRUPEN PALMALE14PINTU PALBELA PAL
  9 0017447482PHHDHIREN PALMALE33KHUDIRAM PALPUTUL PAL
  10 0017447483PHHPUTUL PALFEMALE21MOHAN DHABALPUTUL PAL
  11 1214319342PHHRAKHI PALFEMALE5DHIREN PAL**DHIREN PAL
  12 0017447484PHHRANIT PALMALE5DHIREN PALPUTUL PAL
  13 0017447485PHHRIJU SHITMALE5RAMNATH SHIT 
  14 2000848314RKSY-IARPITA KARMAKARFEMALE17NIMAY KARMAKAR**FALU KARANGA
  15 0017447489SPHHBULI KARANGAFEMALE23DILIP KARANGAJOSNA KARANGA
  16 0017447486SPHHFALU KARANGAMALE50NARUKARANGAJOSNA KARANGA
  17 0017447487SPHHJOSNA KARANGAFEMALE46TALU KARENGAJOSNA KARANGA
  18 0017447491SPHHKHOKAN KARANGAMALE18FALU KARANGAJOSNA KARANGA
  19 0017447490SPHHNIMAY KARANGAMALE24FALU KARANGAJOSNA KARANGA
  20 0017447493SPHHPURNIMA KARANGAFEMALE8FALU KARANGAJOSNA KARANGA
  21 0017447488SPHHSATTABAN KARANGAMALE27FALU KARANGAJOSNA KARANGA
  22 0017447492SPHHSUMONTA KARANGAMALE12FALU KARANGAJOSNA KARANGA
  23 0017447496SPHHPINTU KARENGAMALE33FATIK KAREGAPURNIMA KARENGA
  24 0017447497SPHHPURNIMA KARENGAFEMALE31RABI KAR PURNIMA KARENGA
  25 0017447498SPHHRAKESH KARENGAMALE13PINTU KARENGAPURNIMA KARENGA
  26 0017447501PHHMADHURI MANDOLFEMALE57BHUSAN MANDOLMADHURI MANDOL
  27 0017447500PHHSATYAJIT MONDALMALE67HANSADHAJ MONDALMADHURI MANDOL
  28 0017447582SPHHBARSHA BAURIFEMALE4KHEPTA BAURIKADAM BAURI
  29 0017447580SPHHKADAM BAURIFEMALE29BHADU BAURIKADAM BAURI
  30 0017447579SPHHKHEPTA BAURIMALE32SANATAN BAURIKADAM BAURI
  31 0017447581SPHHRAKESH BAURIMALE6KHEPTA BAURIKADAM BAURI
  32 0017447585AAYBACHHU BAURIMALE27PRASHANTA BAURIMALA BAURI
  33 0017447586AAYGOPI BAURIMALE22PRASHANTA BAURIMALA BAURI
  34 1203468027AAYKANCHAN ROYMALE16GOBARDHAN ROYMALA BAURI
  35 0017447584AAYKASHI BAURIMALE32PRASHANTA BAURIMALA BAURI
  36 0017447583AAYMALA BAURIFEMALE52BADEAL BAURIMALA BAURI
  37 0017447587AAYNIYATI BAURIFEMALE67SHRIPATI BAURINIYATI BAURI
  38 0017447590SPHHGOTAM MAJHIMALE28SUBAL MAJHIMALA MAJHI
  39 0017447592SPHHKABA MAJKHIMALE23SUBAL MAJHIMALA MAJHI
  40 0017447589SPHHMALA MAJHIFEMALE50 MALA MAJHI
  41 0017447591SPHHRABI MAJHIMALE26SUBAL MAJHIMALA MAJHI
  42 0017447594SPHHRUPABAN MAJHIFEMALE19SUBAL MAJHIMALA MAJHI
  43 0017447595SPHHSAFALI MAJHI FEMALE26 MALA MAJHI
  44 0017447588SPHHSUBAL MAJHI MALE62 MALA MAJHI
  45 0017447593SPHHUTTAM MAJHIMALE21SUBAL MAJHIMALA MAJHI
  46 0017447596AAYBULI MAL FEMALE60BAKU MAL BULI MAL
  47 0017447598AAYJHARDU MAL MALE23SANKAR MAL BULI MAL
  48 0017447597AAYRINKU MAL FEMALE18SANKAR MAL BULI MAL
  49 0017447599SPHHBABLU RAYMALE38PRAKASH RAYMANJU RAY
  50 0017447603SPHHDIPAK RAYMALE4BABLU RAYMANJU RAY
          
  12345678910...