• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0050060051PHHBISWANATH DHARAMALE24TAPAN DHARAHEMANI DHARA
  2 0050060050PHHDALI DHARAFEMALE42TAPAN DHARAHEMANI DHARA
  3 0050060054PHHHEMANI DHARAFEMALE78 HEMANI DHARA
  4 0050060052PHHJAYANTI DHARAFEMALE22TAPAN DHARAHEMANI DHARA
  5 1216465587RKSY-ISUJAY DHARAMALE25TAPAN DHARA**HEMANI DHARA
  6 0050060049PHHTAPAN DHARAMALE46BELI MADHAB DHARAHEMANI DHARA
  7 0050060064PHHPRIYANKA DASFEMALE19 SOMA DAS
  8 0050060063PHHSOMA DASFEMALE34 SOMA DAS
  9 0050060070SPHHNAMITA DASFEMALE62 SUSAMA ROY
  10 0050060069SPHHSUSAMA ROYFEMALE82 SUSAMA ROY
  11 0050060075PHHPRASHANTA HALDERMALE26 SAMBHUNATH HALDER
  12 0050060072PHHRANU HALDERMALE32 SAMBHUNATH HALDER
  13 0050060071PHHSAMBHUNATH HALDERFEMALE50 SAMBHUNATH HALDER
  14 0050060074PHHSNEHA HALDERFEMALE7 SAMBHUNATH HALDER
  15 0050060073PHHSUSHANTA HALDERFEMALE24 SAMBHUNATH HALDER
  16 0050060076PHHBIJAY DASMALE41 RINKU DAS
  17 0050060077PHHRINKU DASFEMALE35 RINKU DAS
  18 0050060080PHHABHIJIT MAITYMALE27 NANDA MAITY
  19 0050060078PHHKARTIK MAITY MALE47 NANDA MAITY
  20 0050060079PHHLAKSHMI MAITYFEMALE45 NANDA MAITY
  21 0050060082PHHNANDA MAITY FEMALE82 NANDA MAITY
  22 0050060081PHHRAKHI MAITYFEMALE21 NANDA MAITY
  23 0050060083PHHSHILPA MAITYFEMALE18NIRANJAN NASKARNANDA MAITY
  24 0050060090PHHBABU SONA SHEEMALE12GANESH SHEENAMITA SHI
  25 0050060087PHHGANESH SHEEMALE41RAJENDRA NATH SHEENAMITA SHI
  26 0050060088PHHNAMITA SHEEFEMALE32GANESH SHEENAMITA SHI
  27 0050060089PHHSONALI SHEEFEMALE13GANESH SHEENAMITA SHI
  28 0050060093PHHARGHYA KALAMALE5BAPI KALABANDANA KALA
  29 0050060092PHHBANDANA KALAFEMALE24 BANDANA KALA
  30 0050060091PHHBAPI KALAMALE30 BANDANA KALA
  31 0050060095PHHPAMPA DHARAFEMALE27 PAMPA DHARA
  32 0050060094PHHPINTU DHARAMALE39 PAMPA DHARA
  33 0050060096PHHPURBASA DHARAFEMALE3 PAMPA DHARA
  34 0050060099PHHPUJA BERAFEMALE21 SIKHA BERA
  35 0050060100PHHRAKESH BERAMALE17 SIKHA BERA
  36 0050060097PHHRAMESH BERA MALE52 SIKHA BERA
  37 0050060098PHHSIKHA BERAFEMALE42 SIKHA BERA
  38 0050060294AAYMADHABESH SHARMAMALE39 TAPASI SHARMA
  39 0050060298AAYMANJUSHREE SHARMAFEMALE36 TAPASI SHARMA
  40 0050060296AAYPRONOBESH SHARMAMALE11MADHABESH SHARMATAPASI SHARMA
  41 0050060295AAYRINA SHARMAFEMALE33 TAPASI SHARMA
  42 0050060297AAYTAPASI SHARMA FEMALE38 TAPASI SHARMA
  43 0050060299SPHHMITHU SINGHFEMALE52 MITHU SINGH
  44 0050060306PHHMAHUYA PARAMANIKFEMALE27 MAHUYA PARAMANIK
  45 0050060308PHHNIRUPAMA PARAMANIKMALE52 MAHUYA PARAMANIK
  46 0050060305PHHPRADIP PARAMANIKMALE35 MAHUYA PARAMANIK
  47 0050060307PHHSHUVA PARAMANIKMALE14 MAHUYA PARAMANIK
  48 0050060309PHHASHAN HABIR MOLLAMALE37 SAHANARA BIBI
  49 0050060311PHHRIYA KHATUNFEMALE14 SAHANARA BIBI
  50 0050060310PHHSAHANARA BIBIFEMALE30 SAHANARA BIBI
          
  12345678910...