• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0017467118SPHHASHISH SAHAMALE28RAMPADA SAHAPUTUL SAHA
  2 0017467120SPHHMAGENA SAHAFEMALE1AASISPUTUL SAHA
  3 0017467119SPHHPUTUL SAHAFEMALE22KANTI SINGHPUTUL SAHA
  4 0017467122PHHBHARATI SANTRAFEMALE51PACHU BISWASBHARATI SANTRA
  5 0017467121PHHSANATAN SANTRAMALE56KALIPADA SANTRABHARATI SANTRA
  6 0017467123PHHUDAY SANTRAMALE15SANATAN SANTRABHARATI SANTRA
  7 0017555243SPHHMONJU NANDIFEMALE60 MONJU NANDI
  8 0017555244PHHARATI ROYFEMALE47PURNA BAGDIARATI ROY
  9 0017555246PHHBULTI ROYFEMALE24PANCHU BAGDIARATI ROY
  10 0017555248PHHRIJU ROYMALE5TAPAN ROYARATI ROY
  11 0017555247PHHRUPALI ROYFEMALE9TAPAN ROYARATI ROY
  12 0017555245PHHTAPAN ROYMALE29MANTU ROYARATI ROY
  13 0017555249PHHSK AKRAMMALE67ABUL SATTARTO RSILA BEGAM
  14 0017555250PHHTO RSILA BEGAMFEMALE57SK ABUL KHALEKTO RSILA BEGAM
  15 2001228856PHHAMIT SANTRAMALE1SANJAY SANTRA**RAKHHARI SANTRA
  16 0017555257PHHAPARNA SANTRAFEMALE30NABA KUMAR SANTRAMAMATA SANTRA
  17 0017555259PHHBIJOY SANTRAMALE9NABA KUMAR SANTRAMAMATA SANTRA
  18 0017555260PHHGITA SANTRAFEMALE26SAMIR KUMAR SANTRAMAMATA SANTRA
  19 0017555252PHHMAMATA SANTRAFEMALE60RAKHAHARI SANTRAMAMATA SANTRA
  20 0017555256PHHNABA KUMAR SANTRAMALE36RAKHA HARI SANTRAMAMATA SANTRA
  21 0017555258PHHPRADIP SANTRAMALE11NABA KUMAR SANTRAMAMATA SANTRA
  22 0111520995PHHPURNIMA SANTRAFEMALE20RAKHALMAMATA SANTRA
  23 0017555251PHHRAKHHARI SANTRAMALE66KALIPADA SANTRAMAMATA SANTRA
  24 1221455217RKSY-IRONOJAY SANTRAMALE2SAMIR KUMAR SANTRA**RAKHHARI SANTRA
  25 0111520994PHHRUDRA SANTRAMALE11SAMIR KUMAR SANTRAMAMATA SANTRA
  26 0017555254PHHSAMBHU NATH SANTRAMALE22RAKHAHARI SANTRAMAMATA SANTRA
  27 0017555253PHHSAMIR KUMAR SANTRAMALE32RAKHAHARI SANTRAMAMATA SANTRA
  28 0017555255PHHSANJAY SANTRAMALE24RAKHAHARI SANTRAMAMATA SANTRA
  29 1221455218RKSY-ISHIULI SANTRAFEMALE1SAMBHU NATH SANTRA**RAKHHARI SANTRA
  30 0017555279SPHHCHANDANA KHANTUNFEMALE17SEKH ABDULREJJAKFAJILA BEGAM
  31 0017555278SPHHFAJILA BEGAMFEMALE40SEKH DAUDFAJILA BEGAM
  32 0017555277SPHHSEKH ABDULREJJAKMALE42KHODA BOXFAJILA BEGAM
  33 0017555280SPHHSEKH AJMIRMALE16SEKH ABDULREJJAKFAJILA BEGAM
  34 0017555281SPHHSEKH AROJMALE15SEKH ABDULREJJAKFAJILA BEGAM
  35 0017642176SPHHCHAY.NA RANAFEMALE5SAHADENV RANAMALA RAMNA
  36 0017642173SPHHMALA RAMNAFEMALE25BHANU METAMALA RAMNA
  37 0017642175SPHHMOYNA RANAFEMALE5SAHADENV RANAMALA RAMNA
  38 0017642174SPHHPALESH RANAMALE6SAHADENV RANAMALA RAMNA
  39 0017642172SPHHSAHADENV RANAMALE28SANATEN RANAMALA RAMNA
  40 0017642179SPHHPUSPA RANGFEMALE64KALIPADA DHARAPUSPA RANG
  41 0017642178SPHHRABINDRNATH RANGMALE74MATILALA RANGPUSPA RANG
  42 0017642184PHHANIL SANTRAMALE6SUKUMAR SANTRARAKHI SANTRA
  43 0017642185PHHARJUN SANTRAMALE3SUKUMAR SANTRARAKHI SANTRA
  44 0017642182PHHRAKHI SANTRAFEMALE25MANICK MAHJIRAKHI SANTRA
  45 0017642181PHHSUKUMAR SANTRAMALE37RAKHAHARI SANTRARAKHI SANTRA
  46 0017642183PHHSUNIL SANTARMALE15SUKUMAR SANTRARAKHI SANTRA
  47 0017642188PHHHAFIJUL SEKHMALE33SEKH HABIBAR RAHAMANMANOYARA BEGAM
  48 0017642189PHHMAMTAJ BEGAM SEKHFEMALE27HAFIJUL SEKHMANOYARA BEGAM
  49 0017642187PHHMANOYARA BEGAMFEMALE48SEKH ISAHARMANOYARA BEGAM
  50 0017642191PHHRUBINA KHATUNFEMALE6HAFIJUL SEKHMANOYARA BEGAM
          
  12345678910...