• Report at F.P.S. Level

  Back To Report at State Level
     
  S.NoRation Card No.CategoryNameGenderAgeFather/Husband NameHOF Name(As Per NFSA Provision)
  1 0050181933PHHBHARATI ADHIKARIFEMALE42RADHANATHBHARATI ADHIKARI
  2 0050181934PHHBINDU ADHIKARIMALE18SHYAMAL ADHIKARIBHARATI ADHIKARI
  3 0050181936PHHLAXMAN ADHIKARIMALE13SHYAMAL ADHIKARIBHARATI ADHIKARI
  4 0050181935PHHRANAJIT ADHIKARIMALE15SHYAMAL ADHIKARIBHARATI ADHIKARI
  5 0050181932PHHSHYAMAL ADHIKARIMALE44SANNYASIBHARATI ADHIKARI
  6 0054432211SPHHTINKU ADHIKARIFEMALE16PANCHU ADHIKARIPACHUBALA ADHIKARI
  7 0050181997SPHHBASUDEB NASKARMALE49AMULYA NASKARMALINA NASKAR
  8 0111311662SPHHMALINA NASKARFEMALE48BAMACHRAN HALDARMALINA NASKAR
  9 1212036788RKSY-ISIKHA NASKARFEMALE21BASUDEB NASKAR**BASUDEB NASKAR
  10 0050182003SPHHAPARNA SANFUIFEMALE24KHUDIRAM SARDERSHUKLI SANFUI
  11 0050182000SPHHBALARAM SANFUIMALE53KARTTICK CHANDRA SANFUISHUKLI SANFUI
  12 0050182001SPHHSHUKLI SANFUIFEMALE47BHABESH MONDOLSHUKLI SANFUI
  13 0050182004SPHHSONALI SANFUIFEMALE7SURATH SANFUISHUKLI SANFUI
  14 0050182005SPHHSOSTEKA SAPUIFEMALE1MOTHUR SAPUISHUKLI SANFUI
  15 0050182002SPHHSURATH SANFUIMALE30BALARAM SANFUISHUKLI SANFUI
  16 0050182006PHHARABINDU MONDALMALE62HEM MONDALARATI MONDOL
  17 0050182007PHHARATI MONDALFEMALE72NAGEN MONDALARATI MONDOL
  18 0050342528AAYRAJIYA AKANFEMALE43YUSUF AKANROHIMAN AKAN
  19 0050342527AAYROHIMAN AKANFEMALE77KEBAT SEKHROHIMAN AKAN
  20 0050342526AAYYUSUF AKANMALE83SAFARADDIN AKANROHIMAN AKAN
  21 0050342530PHHAMENA SKFEMALE47LALU SARDARAMENA SK
  22 0050342531PHHJAMAL SKMALE23JALAL SKAMENA SK
  23 0050342532PHHKAMAL SKMALE14JALAL SKAMENA SK
  24 0111317622PHHMARIYAM SEKHFEMALE2ZAMALUDDIN SEKHAMENA SK
  25 0050342536PHHNURBHANU SKFEMALE11JALAL SKAMENA SK
  26 0050342534PHHSAIMUDDIN SKMALE7JALAL SKAMENA SK
  27 0111317623PHHSAKIAL SEKHFEMALE19JAMALAMENA SK
  28 0050342533PHHSALAUDDIN SKMALE4JALAL SKAMENA SK
  29 0050342535PHHSOLAIMAN SKMALE4JALAL SKAMENA SK
  30 0050342529PHHZAMALUDDIN SEKHMALE52JALALUDDIN SEKHAMENA SK
  31 0111317629PHHBAKIBULLA SHEIKHMALE25MOTLEB SHEIKHRAHIMA BIBI
  32 0111317628PHHFATEMA SHEIKHFEMALE20BAKIBULLA SHEIKHRAHIMA BIBI
  33 0050342601PHHFIRUJA SKFEMALE16MATLEP SKRAHIMA BIBI
  34 0050342599PHHMATLEP SKMALE67GOLAMTOYEB SKRAHIMA BIBI
  35 1216120312RKSY-INASIFA SHEIKHFEMALE1BAKIBULLA SHEIKH**MATLEP SK
  36 1225493551RKSY-INASRIN SHEIKHFEMALE1BAKIBULLA**MATLEP SK
  37 0050342600PHHRAHIMA BIBIFEMALE62ARJED ALI SKRAHIMA BIBI
  38 0054414639SPHHASIMA MONDALFEMALE14KARNOMANJULA MONDAL
  39 1209852659PHHDIBYENDU NASKARMALE29SANAT NASKAR**SANAT NASKAR
  40 0050342606PHHDINABANDHU NASKARMALE23SANAT NASKARSUMITRA NASKAR
  41 1209852660PHHDIPALI NASKARFEMALE25MANGAL NASKAR**SANAT NASKAR
  42 1209852661PHHRAHUL NASKARMALE5DIBYBENDU NASKAR**SANAT NASKAR
  43 1212251928RKSY-IROHIT NASKARMALE1BINA BANDHU**SANAT NASKAR
  44 0050342603PHHSANAT NASKARMALE52AMULYA NASKARSUMITRA NASKAR
  45 0050342604PHHSUMITRA NASKARFEMALE47KANAI NASKARSUMITRA NASKAR
  46 0050342607PHHBARUN MONDALMALE34SHASANKA MONDALVUMIKA MONDAL
  47 0050342608PHHBHUMIKA MONDALFEMALE27BARUN MONDALVUMIKA MONDAL
  48 0050342610PHHDINESH MONDALMALE9BARUN MONDALVUMIKA MONDAL
  49 0050342609PHHRAMESH MONDALMALE14BARUN MONDALVUMIKA MONDAL
  50 0052011754SPHHDIPALI SARDARFEMALE16BHUPAL SARDARKUSUM SARDAR
          
  12345678910...